Reactie Jules Klessens op advies informateur

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 maart sprak fractievoorzitter Jules Klessens de volgende woorden uit:

Voorzitter, met verbazing en uiteraard ook enige teleurstelling hebben wij kennis genomen van de voorgestelde coalitie door de informateur. Natuurlijk is het zo dat er na de verkiezingen meerdere opties mogelijk waren. En dat voor ons in een aantal opties geen rol was weggelegd hadden wij ook kunnen bedenken.

Onze verbazing en teleurstelling zit hem dan ook niet zozeer in het feit dat we niet in deze coalitie zitten, als wel in het proces hoe we tot deze coalitie zijn gekomen. We hebben na de perikelen vier jaar geleden afgesproken dat we een informateur aan wilden stellen om de eerste opties in beeld te krijgen en om te kijken welke mogelijkheden wellicht bespreekbaar zouden zijn.

Daarvoor zijn we net als alle partijen op een eerste gesprek geweest bij de informateur en hebben daar op het standaard vragenlijstje aangegeven wat ons inziens het beste was om zo goed mogelijk recht te doen aan de verrassende verkiezingsuitslag in Someren. Het zal u niet verbazen dat wij daar opties hebben besproken waarin wij een rol spelen, zoals waarschijnlijk iedere partij dat voor zichzelf heeft gedaan. Vervolgens werden we na het weekend uitgenodigd voor een 2e gesprek bij de informateur. En daar werden we onaangenaam verrast met de mededeling dat de twee grootste partijen hadden gekozen en dat we niet mee deden en dat het allemaal al rond was.

Hoe kan dit zo zijn, we hebben niet eens de kans gekregen op een gesprek met een van de andere partijen, noch met de Gemeenschapslijst, noch met het CDA, noch met de PvdA. Wat heeft een informateur dan voor zin, als uiteindelijk gewoon net als vroeger door de 2 grootste alles wordt bepaald. Daarvoor hadden we geen informateur aan hoeven stellen, in feite is de beste man nu alleen gebruikt om samen met de partijen de lijst in te vullen en vervolgens om in een 2e gesprek het slechte nieuws te brengen. En natuurlijk zit er een coalitie met een meerderheid aan zetels, maar het had de anderen gesierd als we als grote winnaar naast de Gemeenschapslijst in ieder geval serieus waren genomen en gewoon voor een gesprek waren uitgenodigd. Wellicht was dan de uitkomst uiteindelijk hetzelfde geweest, maar dan hadden we in ieder geval van de anderen persoonlijk kunnen vernemen waarom we niet mee mogen doen.

Onze conclusie, voorzitter, is dat het ten opzichte van 4 jaar geleden in de vorm niet beter is geworden, toen kregen we tenminste nog een gesprek met de grootste partijen, en mochten deze zelf verantwoording afleggen waarom je wel of niet in de race was. Nu wordt je via een tussenpersoon bedankt.

En het is jammer om te zien dat je na 4 jaar goed samenwerken - in absoluut niet altijd gemakkelijke tijden, waarin je altijd trouw bent geweest aan de anderen in de coalitie en constructief hebt samen gewerkt. Waarna je vervolgens door de kiezers wordt beloond, omdat zij vinden dat je blijkbaar veel goed werk hebt verricht - dat je zo respectloos als partij wordt behandeld. En dat is niet alleen respectloos naar ons, maar zeer zeker ook naar onze kiezers.

Maar met in gedachte Don't look back in Anger van Oasis zullen wij ons niet verlagen tot respectloze acties zoals die door anderen 4 jaar geleden zijn ondernomen. het gegeven dat we niet mee doen zullen we accepteren en we zullen constructief op inhoud en vorm oppositie gaan voeren, zoals het hoort.

Maar het is jammer, verdomd jammer, dat het op deze manier is gelopen.