Open brief aan VVD Brabant

VVD Someren roept VVD Brabant op om tegen de plannen over de veehouderij te stemmen.  

Geachte fractie van VVD Brabant, beste partijgenoten,

VVD Someren spreekt, net als VVD Deurne, haar afkeuring uit over het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) Noord Brabant over de toekomst van de veehouderij in onze provincie. Wij zijn teleurgesteld over het standpunt dat VVD Brabant tot nu toe inneemt in dit dossier.

Eerder breed gedragen afspraken, dat de sector tot 2028 de tijd had om hun bedrijven aan te passen, worden niet nagekomen. Dit is niet uit te leggen aan onze agrarische ondernemers. In tegenstelling tot VVD Brabant vinden wij de maatregelen niet verantwoord en wordt de agrarische sector in Noord-Brabant ongekend harder aangepakt dan collega boeren in andere provincies. 

De agrarische sector werkt hard om bedrijven te verduurzamen en om zo min mogelijk overlast te veroorzaken in de omgeving. De sector heeft de afgelopen jaren meerdere keren te maken gehad met veranderende wetgeving en heeft zich steeds weer moeten aanpassen. Uitgangspunt was een verantwoorde agrarische sector in 2028. De boeren krijgen nu het mes op de keel en vele familiebedrijven zullen hierdoor niet overleven. 

VVD Someren vraagt VVD Brabant om op 7 juli tegen het voorstel te stemmen en vertrouwen te hebben in de gemaakte afspraken die uitvoerbaar zijn en draagvlak hebben. Dit vertrouwen hebben wij in deze sector. Het vertrouwen om op een gecontroleerde en zorgvuldige manier de agrarische sector te verduurzamen. 

Wij blijven ons lokaal inzetten voor een verantwoorde en duurzame veehouderij en blijven hiervoor graag in gesprek met alle betrokken partijen. 

Namens VVD Someren, 

Jules Klessens
Gerard Claassen
Bart Verhees
Nancky van Doorn-Peerlings
Leon van de Moosdijk