Planning verenigingsavonden 2018

In 2018 staan verenigingsavonden gepland voor de volgende data:

 • maandag 8 januari
 • maandag 12 februari
 • donderdag 8 maart
 • woensdag 28 maart
 • maandag 14 mei
 • maandag 11 juni
 • maandag 20 augustus
 • maandag 10 september
 • maandag 8 oktober
 • maandag 12 november
 • maandag 3 december

Verenigingsavond 27 november

Bestuur en fractie nodigen u graag uit voor de verenigingsavond op maandag 27 november 2017. Deze gewijzigde datum is gekozen, omdat op 4 december as. onze nieuwe burgemeester geïnstalleerd wordt.

Nieuws 

De commissie belast met het opstellen van het nieuwe verkiezingsprogramma stuurt bijgaand de tweede werk-versie mee. Dit ter bespreking tijdens de verenigingsavond.

Agenda 

Bestuur
 * Mededelingen

Fractie
  * Commissie Ruimte, woensdag 6 december 2017
  * Commissie Burger en Bestuur, donderdag 7 december 2017
Omdat deze verenigingsavond een week eerder gepland is dan normaal, zijn er nog geen agenda's gepubliceerd. Deze komen in de loop van de week beschikbaar via https://someren.notubiz.nl. Onder bovengenoemde data zijn de agenda's dan te vinden.

Wethouder
 * Mededelingen 

Rondvraag

Extra verenigingsavond

Tijdens de laatste verenigingsavond is afgesproken dat er een extra verenigingsavond gepland zal worden.

Deze zal plaatsvinden op donderdag 24 augustus vanaf 19:30 uur bij Centraal.

Verenigingsavond 9 oktober

Bestuur en fractie nodigen u graag uit voor de verenigingsavond op maandag 9 oktober 2017.
In de kantlijn staan de data van de verenigingsavonden in 2017 en nu ook voor 2018.

Nieuws

geen nieuws

Agenda

Bestuur
 * Mededelingen

Fractie
  * Terugblik Gemeenteraad, donderdag 28 september 2017
  * Commissie Ruimte, woensdag 12 oktober 2017
  * Commissie Burger en Bestuur, donderdag 13 oktober 2017
 

Wethouder
 * Mededelingen

Rondvraag

Verenigingsavond 10 juli

Het bestuur en de fractie nodigen u graag uit voor de verenigingsavond op maandag 10 juli 2017.

Agenda

Bestuur
* Mededelingen

Fractie
* Terugblik Gemeenteraad, donderdag 29 juni 2017
* Commissie Ruimte, woensdag 12 juli 2017
* Commissie Burger en Bestuur, donderdag 14 juli 2017

Wethouder
* Mededelingen

Rondvraag