Leon van de Moosdijk voorgedragen als nieuwe wethouder in Hilvarenbeek

 

De selectiecommissie uit de gemeenteraad heeft besloten om Leon van de Moosdijk (40) uit Someren voor te dragen als wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting & duurzaamheid.
In de vorige raadsperiode was hij wethouder in de gemeente Someren. De portefeuille die hij in Someren beheerde, is vergelijkbaar met die waarmee hij in Hilvarenbeek aan de slag gaat.

Veel belangstelling voor de vacature
In totaal reageerden 28 kandidaten op de vacature die is ontstaan door het vertrek van wethouder Guus van der Put, begin november. De selectiecommissie van vijf raadsleden - van HOI Werkt, Gemeenschapslijst, VVD en CDA - heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met zes kandidaten. Uit deze gesprekken kwam Leon van de Moosdijk - onder meer vanwege zijn ervaring en competenties - naar voren als meest geschikte kandidaat. De procedure is deze week afgerond met een integriteitstoets.

Gon Boers (voorzitter selectiecommissie):

We denken dat we in Leon van de Moosdijk een enthousiaste, gedreven kandidaat hebben gevonden die zich herkent in onze stijl van (samen)werken en bovendien ook als persoon prima past binnen het huidige college. We hebben hem tijdens de gesprekken ervaren als toegankelijk en inhoudelijk deskundig. Uit referenties die we opvroegen, kwam hij naar voren als een harde werker. Ook was er veel waardering voor zijn talent om - samen met betrokkenen - creatief naar oplossingen te zoeken voor (maatschappelijke) vraagstukken. We zijn blij dat we erin zijn geslaagd binnen korte tijd een geschikte kandidaat te vinden om het college te completeren. Er is immers veel werk aan de winkel.

De nieuwe wethouder wordt op 19 december geïnstalleerd
Op donderdag 19 december, om 19.30 uur is er een extra raadsvergadering voor de installatie van de nieuwe wethouder. Leon van de Moosdijk wordt - net zoals de andere twee wethouders - in deeltijd benoemd voor 0,9 fte. Op dinsdag 7 januari 2020 vergadert het college voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling.