Bart Verhees krijgt gouden ZLTO-speld

Op woensdag 12 maart kreeg Bart Verhees, tijdens de algemene ledenvergadering van de ZLTO-afdeling Someren bij zijn afscheid de gouden ZLTO-speld opgespeld door directeur Elies Lemkes-Straver.

Bart was zeven jaar voorzitter.

Bart wordt, samen met zijn vrouw Jeanne, gewaardeerd voor zijn jarenlange inzet voor de agrarische sector in het algemeen en voor de ZLTO-afdeling Someren in het bijzonder.

Op zijn eigen, humoristische wijze weet hij op diverse platforms positief aandacht te vragen voor de agrarische sector. Hij was acht jaar raadslid bij de gemeente Someren. Bart was voorzitter van de vereniging MiVeS (mineralen vereniging Someren). Recent opgeheven, maar tot op het laatste moment heeft hij zich ingezet om alternatieven te vinden. Hij is actief geweest als penningmeester in het bestuur van de Agrarische Bedrijfsverzorging. Sinds 2011 is hij voor provincie Noord-Brabant actief als VVD statenlid en laat ook daar het agrarisch geluid horen.

In zijn bestuursperiode lag de nadruk op de dialoog aangaan met andere georganiseerde partijen en groepen burgers. Dat brengt hij zelf ook in de praktijk op zijn bedrijf. Samen met zijn broer Theo hebben ze een modern, duurzaam en diervriendelijke varkenshouderij. Ze leveren vlees met het keurmerk Beter leven ( 1 ster). Het is een gesloten bedrijf, maar d.m.v foto’s, verhalen en video’s laten ze burgers graag zien wat er gebeurt in hun stal. Na de dialoog met de bewoners in hun omgeving werden hun nieuwbouwplannen enigszins aangepast. Hij ziet de burger als de ambassadeur voor de agrarische sector.

Het uitreiken van de Gouden ZLTO-speld is een positieve waardering voor de manier waarop Bart zijn ambassadeurschap voor de agrarische sector vorm geeft.

Bron: SIRIS.nl