Fractie

Op 27 maart 2014 zijn de nieuwe raadsleden in de Somerense gemeenteraad geïnstalleerd.

De fractie van VVD | Wij zijn Someren wordt vanaf dat moment gevormd door:

 
Jules Klessens
fractievoorzitter
Gerard Claassen
raadslid
   
Nancky van Doorn-Peerlings
commissielid
Bart Verhees
commissielid

In de commissie Ruimte hebben zitting: Gerard Claassen en Bart Verhees.

In de commissie Burger & Bestuur hebben zitting: Jules Klessens en Nancky van Doorn-Peerlings.