Wethouder

Na de verkiezingen van 19 maart 2014 is er onderhandeld over een nieuwe coalitie en college in de gemeente Someren. Dat heeft geleid tot een coalitie van CDA, Lijst 6, Leefbaar Someren en PvdA
Op 7 mei 2014 zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd.

Onze wethouder is: Leon van de Moosdijk

Hij is binnen het college verantwoordelijk voor de portefeuilles:

  • Verkeer en infrastructuur
  • Inrichting en beheer openbare ruimte
  • Waterbeheer en riool
  • Milieu
  • Ruimtelijke Ordening binnen en buiten bebouwde kom
  • Volkshuishuisvesting (keuze en inrichting woningbouwlocaties, prestatieafspraken woningcoöperaties)

Meer informatie over de portefeuilleverdeling in het college van B&W: Gewijzigde portefeuilleverdeling 2014-2018