Verrassende namen op VVD-kieslijst

Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering op 28 november hebben de leden van de VVD in Someren mogen stemmen over de lijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Jules Klessens was al eerder als lijsttrekker gekozen: "Vanaf dat moment heb ik met het bestuur actief meegedacht over de rest van de lijst. Het is voor mij belangrijk dat het een team wordt met mensen die zich allemaal willen inzetten voor het Somerens belang. Met het voorlopige resultaat ben ik erg tevreden: de eerste zes zijn allemaal mensen met ervaring in raad en commissie.".

Op nummer 2 vinden we huidig fractievoorzitter Leon van de Moosdijk: "Toen bekend werd dat ik geen lijsttrekker zou worden, is mij vaak gevraagd of ik zou stoppen. Dat is helemaal de bedoeling niet, maar na zeven jaar in de gemeenteraad is er thuis veel veranderd. Op dit moment kies ik voor mijn gezin met twee jonge kinderen, in de gemeenteraad zet ik een stapje terug".

Verrassender zijn de nieuwe nummers 3 en 4: Gerard Claassen en Nancky van Doorn-Peerlings. Gerard Claassen is op dit moment commissielid voor de Lieropse Lijst en Nancky van Doorn-Peerlings raadslid voor de Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis XIII.

Gerard Claassen: "Het is moeilijk om de politiek los te laten als je al dertig jaar actief meedoet en de politiek volgt. Waarvan je twaalf jaar raadslid en zes jaar burgerlid bent geweest. In Lierop waren geen kandidaten meer beschikbaar om de Lieropse Lijst te vullen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ik wil graag de belangen blijven behartigen voor Lierop. Deze kans werd me geboden door de VVD en ik hoop met deze actie de belangen van Lierop op een eerlijke en open manier uit te dragen in de gemeente Someren."

Nancky van Doorn-Peerlings: "Vijf jaar geleden ben ik gevraagd om burgerlid te worden voor de Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis XIII. Na een half jaar werd ik raadslid. Men heeft in Someren-Eind een andere weg ingeslagen, maar ik ben nog lang niet klaar in de politiek. Na vijf jaar is politiek voor mij nog steeds passie en deze liefde voor politiek herken ik bij de VVD. De VVD is met hun liberale gedachte de partij die het beste aansluit bij mijn persoonlijke gevoel. Ik ben blij met de kans en de plaats die de VVD mij heeft geboden en zeg volmondig ja tegen deze nieuwe uitdaging."

Bart Verhees, een bekende VVD-er, komt hoog terug op de vijfde plek. "Na mijn verkiezing als lid van Provinciale Staten heb ik uit Someren en Asten veel positieve reacties ontvangen" geeft hij aan. "Het bestuur en de lijsttrekker hebben me gevraagd of ik weer hoog op de lijst wil komen staan. Ze waren op zoek naar iemand op de lijst met een duidelijk agrarisch profiel. De nieuwe fractie wil ik weer graag ondersteunen."

Huidig commissielid Mark Aldenzee zien we terug op de 6e plek. Daaronder vinden we Bart Megens (7), Mark Hikspoors (8), Marini Wijlaars (9) en Wim van de Moosdijk (10).