Van 6 naar 3

Met 1157 stemmen is Lijst 6 de derde partij van Someren geworden. Dit betekent echter niet dat we bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2018 als Lijst 3 mee zullen doen.

De naam Lijst 6 is gekomen toen we, door omstandigheden gedwongen, als blanco lijst hebben moeten meedoen aan de verkiezingen op 19 maart 2014. In de komenden maanden zullen we bekijken met welke naam we aan de volgende verkiezingen willen deelnemen.