Bestuur

Het bestuur van WijZijnSomeren wordt, sinds de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 september 2016, gevormd door:

Ton Kusters (voorzitter)
voorzitter [AT] wijzijnsomeren.nl

Bart Verhees (secretaris)
secretaris [AT] wijzijnsomeren.nl

Jan van den Boomen (penningmeester)
penningmeester [AT] wijzijnsomeren.nl

Bart Megens (bestuurslid)