Bijdrage bij behandeling Begroting 2019

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 25 oktober sprak Leon van de Moosdijk:

Voorzitter,

Voor ons ligt de Programmabegroting 2019.
Zoals in Someren gebruikelijk is, en dat is een goede traditie, worden er natuurlijk accenten gelegd, maar ligt de nadruk op voortzetting van bestaand beleid. Het college laat daarmee zien dat het kiest voor een consistente lijn.

Lees meer: Bijdrage bij behandeling Begroting 2019

Verkiezingsprogramma WIJ ZIJN SOMEREN | VVD

Als WIJ ZIJN SOMEREN | VVD zien wij de inwoner van Someren en de gemeente waarin wij willen leven, daarom presenteren wij ons verkiezingsprogramma:

Wij willen leven in een omgeving…

Lees meer: Verkiezingsprogramma WIJ ZIJN SOMEREN | VVD

Bijdrage bij behandeling Begroting 2018

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 26 oktober sprak Jules Klessens:

Voorzitter,

In juni dit jaar heeft de raad de toekomstvisie 2030 voor Someren vastgesteld, en met deze toekomstvisie in gedachten kun je wellicht stellen dat de taken opgenomen in de hier voorliggende begroting het startpunt vormen voor de uitwerking van deze visie.

Lees meer: Bijdrage bij behandeling Begroting 2018

Algemene beschouwingen 2017

Elk jaar verschijnt in 't Contact een reactie van de fracties op de begroting. Onderstaande bijdrage is verschenen in 't Contact van 9 november 2017:

In juni dit jaar heeft de raad de toekomstvisie 2030 voor Someren vastgesteld, en met deze toekomstvisie in gedachten kun je wellicht stellen dat de taken opgenomen in de begroting van 2018 het startpunt vormen voor de uitwerking van deze visie.

Lees meer: Algemene beschouwingen 2017

Algemene Beschouwingen 2016

Someren Groeit!

Ondanks een aantal jaren van crisis in Nederland is Someren daar goed doorheen gekomen. Uiteraard hebben ook wij de afgelopen jaren offers gebracht en waren we als gemeente genoodzaakt om diverse bezuinigingen door te voeren maar wel altijd met oog voor de gevolgen voor onze burgers. Daarnaast hebben we gezorgd voor het stabiliseren van de lasten middels het niet meer verhogen van de belastingen en hebben we met stabiele grondprijzen het aantrekkelijk gehouden om in Someren te bouwen en te wonen. Ook zijn we blijven werken aan Someren als recreatieve gemeente.

Lees meer: Algemene Beschouwingen 2016

Subcategorieën