…Waar je kunt genieten van de natuur

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en vennen, van de vogels in de tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan.

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.

  • Bij het verstrekken van vergunningen, zoals bijvoorbeeld voor bedrijventerreinen of grootschalige landbouw of veeteelt, houdt Someren ook rekening met duurzame ontwikkeling. Goed gedrag kan middels korting op de leges worden gestimuleerd.
  • Someren stimuleert de leefbaarheid in de openbare ruimte: openbaar groen als gelegenheid voor ontmoeten en ontspannen, tegengaan van hittestress en beperken van wateroverlast.