…Waar vervoer van A naar B vlot gaat

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.

  • Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingsruimtes.
  • Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers. We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt en initiatieven zoals snelbussen.
  • Doorstroming van het openbaar vervoer mag met parkeerverboden worden afgedwongen.
  • De recreatieve gebieden dienen middels goede ontsluiting ook voor openbaar vervoer goed bereikbaar te zijn.
  • Someren neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes).
  • Winkelgebieden moeten vriendelijk en veilig zijn voor alle verkeersdeelnemers.
  • Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen, bedrijven hiermee rekening kunnen houden. Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten.
  • Wij stimuleren emissieloze mobiliteit. Dat is goed voor de luchtkwaliteit in onze leefomgeving (en dus voor de gezondheid), goed voor reductie van de CO2-uitstoot en goed voor aanjagen van innovatie.
  • Dus ruim baan voor fietsen met ruimte voor doorgaande fietsroutes, verduurzaming van OV en taxi’s, ruimte voor emissieloze voertuigen.

Someren biedt ondernemers ruimte om de benodigde infrastructuur voor emissieloos vervoer uit te bouwen. En Someren geeft zelf het goede voorbeeld met deze infrastructuur bij eigen accommodaties, ook bij eigen sport- en cultuuraccommodaties.