…Waar mensen volop de ruimte krijgen

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën. 

  • Wij vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente mensen helpt om maatschappelijke voorzieningen  zoals gemeenschapshuizen; de sporthal; de bibliotheek in de benen te houden.
  • Wij geloven in de kracht van inwoners van Someren, zeker ook bij lokale initiatieven voor de energietransitie “van fossiel centraal naar hernieuwbaar decentraal”.  
  • Someren stimuleert de activiteiten van lokale energiecoöperaties, zowel van inwoners als van ondernemers.  
  • Someren neemt regels weg die energiebesparende maatregelen of lokale energieopwekking in de weg staan.  

Someren stimuleert deel-initiatieven, omdat delen leidt tot efficiënter en duurzamer gebruik van (kapitaal)goederen.