…Waar ondernemers volop ruimte krijgen

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.   

  • Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf.
  • Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert.
  • We hebben veel waardering voor ondernemers in de landbouw en tuinbouw. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels. 

  • Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn.  
  • Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen. 
  • Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels om die te schrappen.
  • Energieproductie, ook nieuwe lokale initiatieven, blijft een private activiteit die in concurrentie plaatsvindt.  
  • Warmte vormt een significant deel van de totale energievraag, waar nu nog in voorzien wordt door aardgas. Nieuwe technieken (o.a. geothermie, warmtenetten, warmtepompen) zullen de rol van aardgas gaan overnemen. Warmte wordt een sterk lokale en deels regionale activiteit, met vele aanbieders. Dit vergt een transitie van het bestaande gas-marktmodel naar een warmtemarktmodel. De gemeente Someren steunt deze transitie zoveel mogelijk.  
  • Wij zijn tegen langdurige exploitatie subsidies op welke vorm van energievoorziening dan ook. Marktrijpe en opschaalbare lokale initiatieven kunnen wel rekenen op implementatiesteun.