…En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies. 

  • Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten.
  • De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen, niet door subsidie te verstrekken. 
  • Someren wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Het doel wordt bereikt door een combinatie van energiebesparing en lokale opwekking van energie, die vastgelegd worden in een besparings- en een opwekplan. Zo dienen de ambities als motor voor de verduurzaming. 
  • Someren rapporteert transparant en frequent over de behaalde resultaten. 
  • Someren biedt ruimte aan innovaties, door te sturen op doelen en effecten (en niet door het voorschrijven van technieken). Waar nodig creëert de gemeente Someren hiervoor de benodigde experimenteerruimte, bijvoorbeeld als afval volgens de regelgeving niet gebruikt zou mogen worden als grondstof voor een nieuw productieproces. 
  • De overheid stimuleert innovatie en ondernemerschap, ook door zelf verantwoord en slim in te kopen. Bij iedere aanbesteding stelt de gemeente relevante eisen voor duurzaamheid en hergebruik van materialen Daarmee jaagt de overheid de markt aan. Na goed aanbesteden hoort ook een adequate controle op de uitvoering te volgen. 
  • De gemeentelijke overheid pakt een actieve rol bij het verduurzamen van de gemeente, zodat bewoners en ondernemers echt het gevoel hebben dat de overheid er voor hen is. 

Someren zet zo mogelijk een revolverend fonds in om duurzame initiatieven te steunen.