…Waar de overheid je niet in de weg zit

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via dorps- of centrale gebiedsraden, maar ook direct richting individuele burgers en ondernemingen. 

  • Wij willen een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.
  • Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.
  • In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals provincie, waterschappen en Rijk.
  • Someren wil zeggenschap blijven houden over de eigen toekomst.
  • De Omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering. Indien lokaal beleid ruimhartiger is mag dit in stand worden gehouden.
  • Wij stimuleren innovatieve en creatieve initiatieven op het gebied van duurzaamheid die van belang zijn voor de samenleving. Wij dragen daar ook aan bij door zelf het goede voorbeeld te geven: streven naar energieneutraliteit van eigen panden, reduceren emissies van transportmiddelen, invoegen van duurzame/circulaire criteria bij aanbestedingen.

Someren werkt samen met ondernemers/branches die al verduurzamen. Best practices kunnen basis zijn voor convenanten en duurzamere vergunningsvoorwaarden.