…En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Somerenaren verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

  • We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.
  • We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.
  • De woonlasten, zoals de OZB, blijven zo laag mogelijk.
  • Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.
  • Someren wil zich verder gaan profileren als toeristische gemeente; Toeristenbelasting helpt daar niet aan mee. Het is raar om iets te belasten wat je wil stimuleren. Wij willen het gedeelte toeristenbelasting uit de niet-ingezetenenbelasting schrappen.
  • Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren.